ČLANARINA ZA 2019.

Evo nama i godine nove a s njom i neke obveze, naravno riječ je kao i obično o članarini. Članarina za godinu 2019. a u korist radio kluba RIJEKA iznosi samo 130,00 Kn i uplaćuje se tajniku ili na račun kluba a onda drugi dio (tko mora) članarina savezu NIJE obvezna ali ako se želi […]
Continue reading…