O nama

Radio klub “Rijeka”
Skraćeni naziv: RK “Rijeka”
Godina osnutka: 1947.
Adresa: Vukovarska 43/A, 51000 Rijeka
Žiro račun: 2402006-1100134829
IBAN: HR0624020061100134829
OIB: 38608409881
Matični broj: 3345114
Registarski broj: 08000056
mail : 9a1ars@hamradio.hr
Osoba za vezu: Sanjin Eigner – 9A7BB, 092-191-0911

 

Sastanci su svaki UTORAK u 19:00 sati.

 

ORGANI UPRAVLJANJA RADIOKLUBA “RIJEKA”

 

Dana 22. svibnja 2018. godine održana je izborna skupština Radio kluba “Rijeka”. Tom prilikom izabrani su i organi upravljanja kako slijedi:


Predsjednik: Stojan Cerovac – 9A3OL

Tajnik: Sanjin Eigner – 9A7BB

u mandatnom trajanju od 5 godina (2018–2023)

 


Članovi Izvršnog odbora:

(predsjednik + tajnik + 4 članova):

Stojan Cerovac – 9A3OL, Sanjin Eigner – 9A7BB, Sveto Lalošević – 9A2WK, Imper Ginter 9A5IG, Vinko Podpečan – 9A7LLK, Danijel Šostarec – 9A3EWD

u mandatnom trajanju od 4 godina (2018–2022)


Nadzorni odbor:

Miroslav Mišetić – 9A2HK, Veljko Fike – 9A3AN, Juraj Modrić – 9A6LXT

u mandatnom trajanju od 5 godina (2018–2023)Rukovoditelj sekcije Srdoči 9A1COD : Sanjin Eigner – 9A7BB
Rukovoditelj sekcije Omišalj 9A1CEB : Marjan Magdić – 9A3WD


Administrator web stranice kluba : Josip Jelača – 9A3EJJ