ČLANARINA 2024!!!

Idemo u novu 2024. godinu prkoseči inflaciji tako da na sveopću radost NEĆEMO mijenjati iznos članarine te ona ostaje 3,00 € mjesečno (što je protuvrijednost dvije kave na korzu)
plativo u dvije rate po 18,00 € i to najkasnije do 30.03.2024.  ili jednokratno 36,00 €, naravno i donacije su uvijek dobrodošle.

Da ponovimo  zamolbu za članove, naime kako sve poskupljuje a kasa je tanka, članarina klubu bi dobro došla u ovoj ranoj fazi dok nešto ne kapne od grada Rijeke.

Ako tko hoće i članstvo u krovnoj udruzi HRS onda se odmah uplaćuje i za HRS te u opis plaćanje staviti “I ZA HRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članarina je i za SAVEZ kao i prošle godine.