ČLANARINAAAAAAA!!! 2020

Sa ovom objavom sam počekao da prođu praznici ali što se mora, mora se. Članarina za godinu 2020. a u korist radio kluba RIJEKA iznosi samo 130,00 Kn i uplaćuje se tajniku ili na račun kluba a onda drugi dio (tko mora) članarina savezu NIJE obvezna ali ako se želi biti i član saveza (ili […]
Continue reading…