ČLANARINA 2021.

SRETNA VAM NOVA ČLANARINAAAAAAA

Članarina za godinu 2021. a u korist radio kluba RIJEKA iznosi samo 130,00 Kn i uplaćuje se tajniku ili na račun kluba

a onda drugi dio (tko mora ili želi)

članarina savezu NIJE obvezna ali ako se želi biti i član saveza (ili produžiti dozvola) članarina savezu iznosi 100,00 Kn + 5 kn troškova (članarina savezu je 100 kn do kraja ožujka a poslije je 120 KN, odluka saveza) i plativa je isto tako tajniku kluba ili na račun kluba što bi u ovom slučaju iznosilo 100,00 + 130,00 +5,00 = 235,00 kn

U opis plaćanja napišite ako je samo članarina klubu  ono što piše, a ako je i savezu dodajte “i savezu za 2021 godinu”  i to je to!