Ispit za radioamatere!!!!

Dana 19.6.2015. godine je u prostorijema radio kluba RIJEKA održan ispit za radioamatere P i A klase tako da su P klasu položili slijedeći članovi:

9A3EID  – Ivo Dvornik

9A3COP – Hrvoje Čop

9A3EDT – Mihailo Ramač

9A3EVR – Emil Viola

9A3DLV – Lovro Pavletić

9A3BLW – Slavko Branišelj

Poželimo novim članovima puno dalekih veza.

I jedan naš član je položio za A klasu :

9A3EBP – Boris Pintar