TEČAJ ZA RADIOAMATERE P I A KLASE

Ovim putem obavještavamo svekoliko pučanstvo da tjekom 10. mjeseca prikupljamo prijave za tečaj, molili bi zainteresirane da se jave tajniku kluba Sanjinu 9A7BB na broj telefona 092-191-0911 ili na email 9a1ars@hamradio.hr .

Nadamo se velikom odzivu te novim kolegama radioamaterima.