Vježba Migranti 2017.

Dana 9.09.2017. je održana vježba “Migranti 2017”.

Vježba Migranti 2017

U vježbi je bilo uključeno oko 200 sudionika iz raznih službi.
Suradnjom radio klubova sa područja PGŽ (kroz SRVKS, Hrvatskog radioamaterskog saveza) ostvarena je potpora sustavu CIVILNE ZAŠTITE u sastavu Tima za logistiku CZ PGŽ.

Radioamateri koji su sudjelovali u vježbi članovi su radio-klubova :
1. Radio klub Kvarner 9a1ckg …………………….. 3 člana
2. Radio klub Rijeka 9a1ars …………………….. 1 član (9A3EID)
Ukupno je na vježbi CZ PGŽ sudjelovalo 4 radio-operatora.

Sa strane SRVKS-a vježba je protekla bez poteškoća i odrađena je u cijelosti.
Sve prenesene poruke bilježene su kao radio-telegram (QTC) sa svim potrebitim podacima,
te kao takve služe kao dokument o odaslanoj i primljenoj poruci između svih sudionika
u radio-prometu.

Koordinator za SRVKS je bio Darko Tabako, 9A1DD.

 

LINKOVI:

NOVI LIST
T PORTAL
HRT