ČLANARINA!!!

Kao i svake godine na početku se treba platiti članarina te ove godine uvodimo novost a to je plaćanje članarine putem opće uplatnice ili internet bankarstva.

Radio klub „Rijeka“
Vukovarska 43/a
51 000 Rijeka

broj žiro računa: IBAN HR06 2402006-1100134829
naziv banke : Erste banka

 STAVI SVRHA UPLATE : ČLANARINA RK i HRS za 2015 god.

Poziv na br. OO i svoj OiB

Iznos članarine je     235,00 KN

Za sve nejasnoće tu je tajnik kluba Sanjin Eigner – 9A5BES, 092-191-0911

PRIMJER UPLATNICE

uplatnica