ČLANARINAAAAA!!!! 2023

Dragi kolege radioamateri u skladu sa sveopćim kaosom u platnom prometu RH a vezano na uvođenje Eura i mi se pilagođavamo na novonastalu situaciju.

Naime na sastanku izvršnog odbora kluba dogovorena je visina članarine za 2023 godinu i to u € a ona je 3,00 € mjesečno (što je protuvrijednost dvije kave na korzu)
plativo u dvije rate po 18,00 € i to najkasnije do 30.03.2023.  ili jednokratno 36,00 €, naravno i donacije su uvijek dobrodošle.

Imamo i jednu zamolbu za članove, naime kako sve poskupljuje (struje, voda, zrak ) a kasa je tanka pa bi molili da se članarina klubu plati što prije da možemo
održavati likvidnost dok nešto ne kapne od grada Rijeke.

Ako tko hoće i članstvo u krovnoj udruzi HRS onda uputstva za članarinu ima na slijedećem linku,
ako se odmah uplaćuje i za HRS onda u opis plaćanje staviti “I ZA HRS