Vježba CZPGŽ 2018.

Dana 12.05.2018 god.održala edukativna vježba CZ PGŽ .

Vježba se održala na županijskom poligonu Šapjane.
Edukativna vježba se je sastojala iz nekoliko dijelova:
– Tehnike gašenje početnog požara
– Postupanje u izvanrednim mjerama zaštite od poplava
– Upotreba dronova u CZ
Na edukativnoj vježbi su sudjelovala četiri člana specijalističke postrojbe –sustav veza.
Radio klub Kvarner … 2 člana
Radio klub Rijeka … 2 člana

Sljedeća vježba CZ PGŽ najavljena je za jesen i ta vježba će biti praktične naravi .
Tema vježbe biti će poplave i odvijati će se u okolici Vrbovskoga u dolini rijeke Kupe.
Više detalja o toj vježbi dobiti ćete kad se dogovore svi detalji.
Zahvaljujem se svim sudionicima u vježbi.

Sa štovanjem,
Regionalni koordinator SRVKS
Darko Tabako
9a1dd

WordPress Gallery Plugin Free